UV technológia NYEREMÉNYJÁTÉK Organelle


Játszani itt tudsz:

Facebook: https://www.facebook.com/OrganelleHungary/posts/pfbid02iA8ATGPyoEk7SMgKJSPE3KGSzSzkp927eeWkt9tdoxstLiGJrTPENy4FC2C42vvrl


Organelle Nyereményjáték 2024.04.12.

Játék szervezője: Organelle Kft, 1112, Budapest Péterhegyi-lejtő 69. fsz. 1.

Szervező végzi az Organelle Facebook/Instagram Nyereményjáték UV technológia elnevezésű nyereményjáték - a továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását.


I. A játék meghatározása:

Szervező nyereményjátékot hirdet melyben vállalja, hogy a www.instagram.com/www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook/Instagram, vagy közösségi portál) regisztrált felhasználói felületén (a továbbiakban Szervezői Facebook/Instagram oldal) Organelle Nyereményjátékban részt vevők között egy OrgaMo Chance UV LED lámpát sorsol ki 1 fő részére.


II. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amelyből megállapítható a személye és a kora. A játékban kizárólag nagykorú személyek vehetnek részt.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat
módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.organelle.hu oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.


III. A Játék menete

Kövesd be az Instagram oldalainkat (@organelle_hungary @organelle_romania, @organelle_slovensko_cesko)

Likeold ezt a posztot!

Tedd ki storyba ezt a posztot és jelölj meg rajta minket @organelle_hungary @organelle_romania, @organelle_slovensko_cesko

Kommentben írd meg, Te miért szeretnéd megnyerni!

Szervező ajándék terméket sorsol ki. A nyertes felhasználó nevét a Szervező Facebook LIVE-ban a sorsolás napján. A nyertes felhasználó üzenetet küld a Szervezőnek Organelle oldalon, és az adategyeztetések után a nyeremény ajándék terméket a Szervező postai úton juttatja el a nyerteshez az általa megadott címre a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.


Adatvédelmi nyilatkozat

IV. A sorsolás módja

Facebook LIVE


V. Játék időtartama

A játék kezdete: 2024.04.12.
A játék vége: 2024.04.21.
Sorsolás: 2024.04.23.


VI. A nyeremény ajándékcsomag tartalma

OrgaMo Chance UV LED lámpa


VII. Egyéb rendelkezések

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani az Instagramra vonatkozó felhasználási feltételeit.

A játékot az Instagram nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait csak az Organelle Kft.-nek bocsátja rendelkezésére, nem az Instagramnak. Az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

2024.04.12.

stripe_com simplepay_hu_v2